Instruktioner gällande klädsel inför promotionen

Promotionen är inte bara en fest utan också ett slags skådespel. Promotionen är en ritual som konkretiserar övergången från student till magister eller från disputand till doktor. Till skådespelet hör förutom olika roller, repliker och scener också rollklädsel. Klädsel enligt rollinnehav synliggör att man hör till samma grupp och särskiljer samtidigt grupperna från varandra. Klädseln frambringar gemenskapsanda och -känsla. Promotionen består av många olika delar och klädseln hjälper till att göra evenemangen visuellt iögonfallande.

Under promotionen syns indelningen av promvendi i magistrar och doktorer genom färgval. Magistrarnas färg är vit och doktorernas svart. Männen klär sig i frack, vilket betyder att färgerna syns på kläderna som de kvinnliga promovendi, kransbinderskorna samt svärdsliparna använder. Svart och vitt är reserverat för promovendi, varför övriga gäster bör klä sig i färg (förutom under promotionsakten). Före själva promotionsakten klär sig också promovendi i färg.

På denna sida finns information om klädsel vid respektive promotionsevenemang, instruktioner för användning av statliga och akademiska ordnar och insignier, tjänstedräkt och uniform samt allmän information om klädsel. Klädkoden följs under alla promotionsevenemang. Detaljerad information om akademiska insignier för promovendi samt instruktioner för anskaffande av dem finns på sidan Akateemiset arvomerkit.

OBS. Fastän instruktionerna riktar sig till kvinnor och män separat kan promovendi och deras avecer välja vilkendera de följer. Vi önskar ändå att den valda klädkoden följs enhetligt genom hela promotionsprogrammet. Om du har frågor angående klädsel kan du fråga närmare av promotionssekreteraren eller promotionskommittén.

Ursprunglig version: Tiina Metso, 2005.

Floradagen

När man deltar i promotionen hör det till att delta i studentkårens evenemang på Gumtäkts äng på blomdagen samt i promovendis gemensamma lunch efteråt.

Till dagens klädsel hör enligt tradition studentmössa. Inför lunchen klär man sig närmast enligt väder, särskilt då det gäller klädmaterial. Som utgångspunkt vid klädval kan man ändå utgå från vår och glädje, särskilt damerna.

Damerna klär sig i vårlig byxdress, klänning eller smart casual.

Herrarna klär sig i kostym eller smart casual, och färgval kan vara mörkare eller vårligt ljusare. Också en mörk kostym kan lättas upp med en slips eller skjorta i glada färger.

Kransbindar- och svärdslipningsdagen

Kransbindar- och svärdslipningsmiddagen är inledningen till den egentliga promotionen, men för kvinnliga promovendi och avecer gäller inte den annars stränga svart-vita klädkoden. På grund av tidtabellen under dagen klär sig promovendi och avecer i samma kläder under hela dagen och middagen.

Damer
Damens festdräkt är långklänning, som dock inte får vara svart eller vit. En del av dräkten kan vara svart eller vit, men den huvudsakliga färgen bör vara en annan. Festdräkten är hellång och bäraren bestämmer hur öppen klänningen är. En väldigt täckande klänning med hög hals och långa ärmar kan ändå vara lite för tråkig för denna vårliga fest.

Herrar
Herrarna klär sig i frack med vit väst. Närmare detaljer om användningen av frack finns längst ned.

Promotionsakten

Promovendi med avec

Allmänna instruktioner för damer
Det finns strikta traditionella regler gällande hur damerna är klädda under promotionsakten. Dessa regler bör följas, för eventuella avvikelser sticker ut särskilt i raden av vita klänningar. Det är lättare att smälta in i raden av svarta klänningar.

Den stiliga akademiska festklädseln som damerna bär kan bra beskrivas med orden spartansk eller enkel. Promotionsakten är en allvarlig och högtidlig tillställning och detta syns också i klädseln. Klänningen i sig själv står endast i bakgrunden inför magistrarnas och doktorernas insignier och därför finns det också strikta begränsningar gällande modell och material.

Damernas aktdräkt är täckande. Med täckande avses långa ärmar som täcker handlederna samt en täckande fram- och baksida. Modell för lämplig urringning kan tas från en klassisk Chanel-jacka eller en T-skjora av basmodell. Baksidan bör också vara täckande och en båturringning får exempelvis inte lämna axlarna bara. En öppnare klänning kan lättast göras aktduglig genom att byta överdel till en mer täckande eller genom att bära en separat jacka.

Damernas aktdräkt är hellång. Dräkten bör därmed vara så lång att den täcker vaden på yttersidan. Dräkten måste inte nå ända till golvet, eftersom risken för att snubbla i så fall ökar. En smal eller smalare klänning är mer praktisk än en bred. Det lönar sig också att undvika släp. Man måste kunna röra sig graciöst upp och ner för trappor i klänningen. Höga slitsar bör man se upp för, eftersom en hög slits lätt avslöjar för mycket då man bestiger parnassen.

Genomskinligt eller broderat tyg lämpar sig inte som material i aktdräkten. Ett bra test för att kontrollera om tyget är lämpligt är att se om underkläder eller ett plåster på armen syns igenom. Tyget får inte heller ha broderingar i färg eller metall, däremot är en upphöjd brodering i samma färg som tyget lämpliga. Det får inte finnas separata utsmyckningar som stenar, metallprydnader eller paljetter. Man bör inte heller använda päls för att pryda klänningen.

Lämpliga skor är bekväma och lågklackade. De bästa skorna för akten är lätta och skavar inte och därtill är det lätt att gå i trappor med dem. Skorna bör vara täckande både vid tåspetsen och vid hälen, öppna sandaler är inte tillräckligt festliga. Det lönar sig att komma ihåg att allas skor syns då man bestiger parnassen.

Till aktdräkten bär man handskar. Handskarna bör vara fingerhandskar och de bör täcka handryggen.

Man bär inte smycken till aktdräkt. I och med att dräkten är enkel bör man undvika smycken i stora mängder. Särskilt stora och iögonfallande smycken strider mot klädselns diskreta natur. Ett litet halsband och diskreta knappörhängen är mer lämpliga. Särskilt magisterspromovendi bör eventuellt undvika större ringar åtminstone under akten, så att den nya ringen får den uppmärksamhet den förtjänar. Vigselringar kan naturligtvis användas utan begränsning.

Man bör inte bära väska till aktdräkten. Aktdräkten är högtidlig och därför bär man inte väska till den. Nödvändiga småsaker, till exempel näsduk, bör man gömma i till exempel en hemlig ficka som man låtit sy in i klänningen. Större nödvändiga saker kan man placera i avecens frackficka, vilket betyder att man kan få tag på dem med en liten fördröjning.

Kvinnliga magisterspromovendi och kransbindare
Magisterspromovendi och kransbinderskornas klädsel är likadan under alla evenemang. Den här gruppen bär vitt och ingen annan dam som deltar i promotionen får klä sig i denna färg.

Festdräktens färg är vit. Inte naturvit, inte gräddvit, utan ren vit. Det är lätt att kontrollera om nyansen är rätt: placera ett vanligt vitt kopieringspapper intill tyget. Om tyget inte ser vitt ut i jämförelse med tyget så är det inte vitt.
Det kan verka onödigt att ge instruktioner om vilken nyans den vita färgen ska vara. Men då bör man tänka på att det kommer att finnas tiotals vita klänningar bredvid varandra under promotionsakten och att varje avvikande färg kommer att sticka ut ur helheten, vilket skulle vara obehagligt för bäraren. Den vita dräkten är en del av en tradition, och när färgen garanterat är vit så är det mycket lättare att koncentrera sig på själva saken, det vill säga firandet.

Det hör till att bära vita handskar med aktdräkt. Handskarna bör täcka handlederna så att ingen bar hud syns. De mest lämpliga handskarna är enkla och obroderade, spetshandskar är inte lämpliga. Än en gång bör man fästa uppmärksamhet vid att färgen är rätt nyans av vit, så att handskarna passar ihop med klänningen och inte till exempel framstår som gulare.

Kvinnliga doktorspromovendi, svärdslipare (kvinnliga) samt jubeldoktorer och – magistrar
De kvinnliga doktorspromovendi och de kvinnliga svärdsliparna klär sig i liknande dräkter under alla tillställningar. Den här gruppen klär sig i svart, och inga andra damer som deltar i promotionen får bära svar, med undantag för under promotionsakten. Undantaget gäller jubeldoktorer och -magistrar.

Klädfärgen är svart. Det kan verka lättare att bestämma nyansen på svart än vitt, och det är det också. Men det finns ändå olika nyanser av svart, och därför är det bra att jämföra olika nyanser sinsemellan. Skillnaderna i nyanserna beror på de övriga kulörerna och därför kan också svarta tyger skilja sig från varandra.

Till aktdräkten hör handskar. Kvinnor bär svarta handskar till aktdräkten. Handskarna ska täcka handlederna så att bar hud inte syns. De lämpligaste handskarna är obroderade och enkla, spetshandskar är inte lämpliga.

Manliga promovendi och avecer

Manliga magisters- och doktorspromovendi, kransbindare och svärdslipare klär sig enligt samma instruktioner under alla tillställningar.
Under dagstillställningarna bär man svart väst till fracken. Under promotionsakten bär de manliga doktors- och magisterspromovendi vita handskar, som också används kvällstid. Ingen näsduk. Närmare instruktioner om användningen av frack finns längst ned före tabellen med klädinstruktioner.

Övriga gäster (till exempel släktingar)

För de personer som kommer för att följa promotionsakten på plats finns det särskilda klädkoder som det är önskvärt att att alla följer.

Kvinnliga gäster
De kvinnliga gästernas klädsel följer samma linje som för de kvinnliga promovendi: lång, långärmad och täckande. Den rekommenderade färgen är svart, också övriga mörka nyanser är tillåtna. Kort kjol eller korta ärmar, öppna klänningar, väldigt ljusa eller färggranna plagg eller brokiga material lämpar sig inte på grund av tillställningens natur. Man eftersträvar en värdig och diskret helhet.

De gäster som deltar i processionen till kyrkan bör lämna sina väskor i garderoben. Det är också i övrigt skäl att undvika stora väskor i festsalen.

Manliga gäster
De manliga gästerna kan välja mellan att klä sig i frack, mörk kostym samt olika tjänstedräkter eller uniformer.

Närmare detaljer om användningen av frack finns längst ned före tabellen med klädinstruktioner. Det viktigaste är att komma ihåg att man bör bära svart väst till fracken under dagstillställningen. Rosetten är alltid vit och skjortknapparna byts inte heller ut. Gästerna använder inte handskar under dagstillställningen.

Med mörk kostym bör man bära en diskret slips i mörk nyans, dock helst inte en helsvart, som bärs vid sorg.

Gällande uniformer och tjänstedräkter följer man de särskilda instruktioner som finns för dessa.

Doktorshattar
Gäster som är doktorer kan ta med sina doktorshattar till akten. Hatten bärs in i festsalen på vänster arm och placeras på huvudet samtidigt som promotor placeras sin egen hatt på sitt huvud. Också utländska doktorshattar är tillåtna.

Promovendis avecer (det vill säga kransbindare och svärdslipare) bär inte doktorshatt under något av promotionsevenemangen, utan ger istället de nya akademiska insignierna, som promovendavecen har, den uppmärksamhet de förtjänar.

Promotionsmiddagen

Efter den högtidliga akten fortsätter dagen med en festlig promotionsmiddag, med traditionella tal och uppförande av en promotionsdikt. Middagen är lugn och festligt högtidliga, fastän det under senare år ofta också hört allsång till programmet. Sångerna ska dock vara passande.

De nybakade kvinnliga magistrarna och doktorerna, kransbindarna, svärdsliparna samt jubelmagistrar och – doktorer
På kvällen klär sig magisters- och doktorsgrupperna i vitt och svart, liksom under akten på dagen. Det är väldigt vanligt att damerna deltar i middagen bärandes samma dräkt de burit under dagsfesten. Dräkten är igen hellång, och hellre täckande än öppen eller har i vilket fall som helst diskret halslinning. Djupa urringningar och öppna ryggar hör inte till promotionsmiddagen. Också ärmar som är nästan hellånga är lämpliga.

Övriga kvinnliga gäster
Kvinnliga gäster klär sig i enlighet med de principer som finns för kransbindare och svärdslipare samt balen. Klänningen är igen hellång, och hellre täckande än öppen eller har i vilket fall som helst diskret halslinning. Djupa urringningar och öppna ryggar hör inte till promotionsmiddagen. Också ärmar som är nästan hellånga är lämpliga.

De kvinnliga gästernas klänningar bör ha en annan huvudfärg än svart eller vit. Svarta och vita detaljer är tillåtna, som under övriga tillställningar. Men det mest idealiska är att gästerna inte använder svart eller vitt överhuvudtaget i sin klädsel.

Herrar
Herrarna bör komma ihåg att frackens svarta väst ska bytas ut till en vit inför kvällsfesten. Närmare instruktioner om användningen av frack finns längs ned.

Kransar
De nybakadde magistrarna och jubelmagistrarna bär krans också under middagen.

Doktorshatt och värja
Alla doktorer kan bära hatt under promotionsmiddagen. Äldre doktorer kan också lämna sin hatt i garderoben. Många använder sig av denna möjlighet, för doktorshatten är varm och rätt så obekväm att ha på huvudet i den varma festsalen. De yngre doktorerna bär sin värja. Promovendis avecer (det vill säga kransbindarna och svärdsliparna) bär inte doktorshatt under något av promotionsevenemangen, utan ger de färska akademiska insignierna, som promovendavecerna har, den uppmärksamhet det förtjänar.

Utfärden

Utfärden är den mest avslappnade delen av promotionen, vilket också syns i den lediga klädstilen. Klädseln kan väljas väljas väldigt fritt, dock så att den passar ihop med studentmössa eller alternativt teknologmössa. Klädseln bör därmed inte vara för ledig eller sportig.

Bekväma kläder är för män till exempel sammetsbyxor eller bomullsbyxor, en stilig tröja med kragskjorta och till exempel en jacka i oljetyg. Heldräkt är för formellt för detta tillfälle, men smart casual är ett bra val. Jeans och reklamkläder lämpar sig inte med tanke på tillställningens natur samt studentmössan på huvudet.

För damer kan kjoldräkt och klänning vara för formella för denna tillställning. En bekväm kjol och tröja är en bra kombination. Damer kan också bära en stilig byxdress, men bör undvika jeans.

Bal

Under balen bär alla gäster statliga ordnar enligt de instruktioner som givits om dem.

Promovendi och deras avecer bär inte akademiska hederstecken eller insignier. Denna begränsning är till för att uppmärksamma de nya insiginerna – lagerkransarna och doktorshattarna – som magistrarna och doktorerna erhållit och som också bärs under balen.

Övriga gäster kan om de så önskar bära akademiska förtjänst- och hedertecken såsom studentkårs- , nations- och ämnesföreningsband samt hobby-, förtjänst- och hederstecken.

De nybakade kvinnliga magistrarna och doktorerna, kransbindarna, svärdsliparna samt jubelmagistrar och – doktorer
Under balen bär de kvinnliga magistrarna, doktorerna och avecerna egna färger enligt grupptillhörighet. Magistrarna och kransbindarna klär sig fortfarande i vitt, doktorerna och de kvinnliga svärdsliparna i svart.
Balen ger damerna en chans att lysa och stråla i sina klänningar. De täckande aktklänningarna byts till öppnare och bredare klänningar. Man kan också ha smalare klänningar. Damerna kan således bära samma klänning som vid akten, eller byta dräkt helt och hållet.

Man bör ändå vara försiktig om man planerar att återanvända sin brudklänning som balklänning, eftersom många brudklänningar stilmässigt skiljer sig mycket från övriga festdräkter.

Till balklädseln bär man fortfarande handskar, vars längd beror på klänningens modell. Man kan ha aftonväska till balen, men den bör läggas åt sidan då man dansar. Orsaken är av praktisk natur: det är lättare att dansa utan väska och själva dansandet ser stiligare ut. Särskilt doktorerna behöver en hand fri för att manövrera värja och kjolfåll.

Herrar
Herrarna klär sig i frack med vit väst. Om man burit läderskor med tunna bottnen under dagstillställningen och middagen så är det nu dags att ta på sig de glänsande lackskorna. Under balen bär herrarna också vita handskar, vilka är till glädje särskilt då man dansar. Närmare detaljer om användningen av frack finns längst ned.

Övriga balgäster

Damer
Svart och vitt är under balen reserverat för de nybakade magistrarna och doktorerna samt kransbindarna och svärdsliparna. Övriga gäster kan endast använda svart och vitt i en del av klädseln, men dessa får inte vara huvudfärg. Festdräkten eller långklänningen är hellång och färgen är annan än svart eller vit. Man väljer själv hur öppen eller täckande klänningen är. Det är inte nödvändigt att bära handskar till festdräkten, men man kan göra det om man vill. Längden på handskarna och färgen beror på dräkten.

På balen kan man bära festliga och vackra smycken. Det lönar sig ändå att komma ihåg att majoriteten av deltagarna är diskret klädda, vilket gör att en så kallad julgranseffekt uppstår lättare än vanligt.

Doktorshatt och -värja
De nybakade doktorerna bär sina värjor och hattar också under balen.

Äldre doktorer kan bära sina doktorshattar endast då de anländer till balen eller, om man så önskar, också under själva balen.

Med undantag av officianterna hör det inte till de äldre doktorernas festdräkt att bära värja under balen.

Magisterskrans och – ring
De magistrar och jubelmagistrar som ska promoveras bär det symboliska kännetecknet, lagerkransen, både under akten samt efter det under middagen och balen. Kransen bärs inte under kransbindar- och svärdslipningsmiddagen och inte heller under utfärden. Kransen hålls fräsch om man besprutar den med vatten och förvarar den inlindad i en fuktig handduk i kylskåpet.

Den gyllene magistersringen bärs på vänstra handens pekfinger. Under akten bärs ringen utanpå de vita handskarna och på tillställningarna efter akten under handskarna. Man bär inte ring på tillställningarna före akten. Övriga ringar (med undantag av vigselring) bör undvikas, så att magistersringen erhåller den uppmärksamhet den förtjänar.

Doktorshatt och – värja
Doktorspromovendi bär hatt och värja under promotionsakten samt under promotionsmiddagen och balen efter den. Under kransbindar- och svärdslipningsdagen samt under utfärden bär man varken hatt eller värja. Under gudstjänsten i kyrkan bär man inte doktorshatt. Däremot tar man inte av doktorshatten under promotionsmiddagen och balen, inte ens då man äter.

Doktorsvärjan fästs vid midjan på vänster sida. Herrar fäster värjan vid byxlinningen. Damer bör då de väljer klänning eller låter sy upp den beakta att värjan är tung och att klänningen inte håller dess tyngd om man fäster den vid midjan. Ett bra alternativ för damer är att bära ett svart sidenband över axeln eller ett bälte som kan döljas under klänningen. Värjan kan fästas vid en utsmyckad, gyllene hållare eller en mer diskret svart.

Doktorer som tidigare har vigts till doktorsgraden och som deltar i promotionen kan ta med sin doktorshatt både till promotionsakten och promotionsmiddagen och balen, men värja hör inte till deras festdräkt. Under akten bärs hatten in på vänster arm och placeras på huvudet samtidigt som promotor placerar sin egen hatt på sitt huvud. Också utländska doktorshattar är tillåtna. Svärdslipare, såväl kvinnliga som manliga, som är doktorer, bär ändå inte doktorshatt under akten och kransbindarna bär inte doktorshatt under något skede av promotionen.

Hederstecken

Under promotionsakten och promotionsmiddagen bärs statliga ordnar enligt de instruktioner som givits om dem. Akademiska heders- och förtjänsttecken eller nations- och övriga band bärs inte.

Under balen bärs statliga ordnar. De nyvigda magistrarna och doktorerna bär inga akademiska hederstecken under balen, men övriga gäster kan, om de så önskar, bära akademiska hederstecken.

Man bör dock inte bära både statliga ordnar och akademiska hederstecken, utan välja någondera.

Under kransbindar- och svärdslipningsdagen samt under utfärden bär man inga hederstecken.

Det rekommenderas också att svärdslipare och kransbindare lämnar bort egna akademiska hederstecken – meningen är att fira de nyvigda promovendi och låta dem lysa.

Tjänstedräkt

En person som är berättigad att bära tjänstedräkt kan bära den under alla promotionsevenemang. I så fall bör man följa de instruktioner som har givits gällande ifrågavarande tjänstedräkt. Promovendi kan emellertid inte bära tjänstedräkt (med undantag av präster). För övriga är också andra tjänstedräkter (ex. försvarsmakten, polisen eller räddningsverkets dräkt) tillåtna.Det är ändå skäl att beakta vilken den allmänna färgen i den egna gruppen är: till exempel rekommenderas det att kvinnliga magisterspromovendi och kransbindare, som i övrigt klär sig i vitt, inte bär den svarta tjänstedräkten för präster, särskilt under promotionsakten.

Instruktioner för användning av frack

Till frackens svarta delar hör frackrock och frackbyxa samt en väst som bärs under dagstillställningarna.

Till de vita delarna hör en skjorta, som är slät – veck och plissering hör till smoking. Övriga vita delar är vit väst för kvällstillställningen samt rosett, som utan undantag är vit. I äldre västar finns det ofta en ryggdel, medan ryggdelen saknas i nyare västar. Den vita västen kan ersättas med ett frackbälte, som också kallas för cummerbund.

Strumporna är svarta, axelbanden är av praktiska skäl vita.

Enligt den striktaste etiketten bör skorna vara av slätt, svart läder under dagstillställningarna, och kvällstid används lackskor. Ingenting hindrar ändå en från att komma till dagstillställningen i blankploerade läderskor.

Handskarna som bärs till festdräkt är vita. Svarta handskar bärs endast vid begravning. Handskarna kan vara av tyg eller läder, helst ett mycket mjukt läder, d.v.s. glacéläder.

Knapparna är ofta gyllene eller pärlknappar eller en kombination av dessa. Det är bra att komma ihåg att mörka eller till och med svarta skjortknappar hör till begravningar. Västen har pärlknappar.

Manchettknapparna bör vara festliga, i övrigt är det fritt val.

Till frack bär man fickur, armbandsur hör inte till festdräkt. Fickuret placeras i byxfickan, under inga omständigheter i en kedja över magen.

Lämpligt ytterplagg till frack är en mörk jacka eller mantel. Om man använder halsduk är färgen vit.