Instruktioner för promovenden

bg

På denna och nedanstående sidor finns mer detaljerade instruktioner och information om promotionsevenemangen och hur man skall förbereda sig för dem. Om du inte hittar svar på dina frågor kan du se vanliga frågor (på finska). Du kan också skicka din fråga per e-post på adressen info@promootio2016.fi.

Promotionsfestens gång

Promovenderna deltar vanligtvis i promotionen tillsammans med sin make/maka eller med en annan följeslagare. Följeslagaren fungerar också som magisterns kransbindare/-ska eller som doktorns svärdslipare. Följeslagaren är promovendens dam/kavaljer under middagarna och deltar också i övriga festligheter. Man kan också delta i promotionen utan följeslagare. Då ansvarar promotionskommittén för framställningen av magisterskransar och övermarskalken för slipningen av doktorspromovendens värja.

Promotionsprogrammet uppdateras på nätsidorna an efter att det fastslås. Promotionsprogram ordnas på Floradagen 13.5.2016. Den egentliga promotionsfesten ordnas 26-28.5.2016. Nedan finns information om promotionens gång på ett allmänt plan.

Floradagen 13.5.2016

Promovendi samlas kl. 12 vid den gamla bryggeribyggnaden Agroksenmäen holvikellari i Hermanstad (Gamla vintervägen 14), där man avnjuter en vårig brunsch och bekantar sig med de övriga festdeltagarna. Samtidigt presenterar promotionskommittén och den allmänna kransbindaren sig. Det utlovas också tal och en hälsning från HUS. Dagen fortsätter med trevlig samvaro.

Kvällsprogram
Från och med ca kl 17 utlovas kvällsprogram i after work-anda, med mat, bar och bänd. Programmet fortsätter till kl. 21, och efter det kan festfolket söka sig till valfri efterfest.

Kransbindar- och svärdslipningsdag 26.5.2016

Kransbindning

Under kransbindningen binder promovendens kransbindare/-ska, det vill säga följeslagaren, med stöd av den allmänna kransbindare/-skan en lagerkrans åt magistern. Kransbindningen ordnas i universitetets huvudbyggnad i samband med aktövningen. Promotorn promoverar magistrarna genom att i tur och ordning placera lagerkransarna på magistrarnas huvuden. Magistrarna använder lagerkransen under akten men också under promotionsmiddagen och –dansen. Promotionskommittén ansvarar för att binda lagerkransar åt de magistrar som deltar i promotionen utan följeslagare. Promovenderna ledsagar först sina följeslagare till kransbindningen och avlägsnar sig efter inledningstalen för att delta i aktövningen.

Aktövning

Kvällen före promotionsakten övar promovenderna på koreografin inför promotionsakten. Övningen är obligatorisk för alla promovender. Doktorerna anländer direkt till aktövningen och avlägsnar sig strax före magistrarna för att delta i svärdslipningsceremonin.

Svärdslipningsceremoni

Doktorpromovendernas värjor bör vässas inför promotionsakten. Vanligtvis ordnas svärdslipningen omedelbart efter aktövningen. Doktorpromovendernas följeslagare, det vill säga svärdsliparna, snurrar på slipstenen och doktorerna slipar sina värjor tills de är vassa. Enligt tradition brukar doktorerna avkunna några ord i samband med slipningen för att hedra tillfället. För att garantera att slipningen ska lyckas häller man kontinuerligt mousserande vin på slipstenen för att ge uttryck för promotionsandan i vätskeform.

Kransbindar- och svärdslipningsmiddag

Efter kransbindningen och svärdslipningen förflyttar magister- och doktorspromovenderna sig till festmiddagen.

Promotionsakten fredag 27.5.2016

Promotionsakt

Promoveringen, det vill sig tillfället då magistern eller doktorn vigs till sin akademiska grad, sker under en festlig promotionsakt som går av stapeln i den Stora festsalen i Helsingfors universitet. Promotionsakten inleds med festprocession där promovenderna, följeslagarna och de inbjudna gästerna deltar. Under akten framförs magisters- och doktorsfrågan och –svaren. Förutom magistrar och doktorer vigs också hedersdoktorer vid statsvetenskapliga fakulteten. De magistrar och doktorer som deltog i promotionen 1966 erhåller hederstiteln jubelmagister och – doktor. Promovendernas närstående är också välkomna att följa med promotionsakten.

Promotionsgudstjänst

Efter promotionsakten går hela följet i en festprocession till en gudstjänst i Helsingfors Domkyrka. Under gudstjänsten predikar en särskilt utvald promotionspredikant.

Konfessionslös promotionstillställning

Istället för att delta i den ekumeniska gudstjänsten kan man också delta i en konfessionslös tillställning. Tillställningen ordnas samtidigt som gudstjänsten och till båda tillställningarna förflyttar man sig i samma procession. Under den konfessionslösa tillställningen framförs musik och tal.

Nedläggning av kransar

På eftermiddagen samlas kommittén och de som vill på Sandudds begravningsplats för att med tal och kransar hedra hjältar och betydelsefulla personer från de tidigare promotionerna.

Promotionsmiddag

Efter de egentliga promotionsfestligheterna förflyttar man sig till en högtidlig promotionsmiddag.

Utflykt och bal lördag 28.5.2016

Man återhämtar sig bäst från påfrestningen akten har inneburit genom att delta i promotionsutflykten som ordnas lördag 28.5. Mera information om utflykten publiceras på nätsidan i ett senare skede. År 2011 gjordes en promotionsseglats, så man kan förvänta sig gott sällskap och vacker miljö.

Efter utflykten är det dags för klädombyte och förberedelser inför kvällens bal.

Bal och middag

Enligt tradition ordnas promotionsbal dagen efter promotionsakten. Förutom gammeldanser dansas också magistersfransesen samt doktorspolonnäsen, inför vilka man tränat omsorgsfullt. I samband med balen avnjuts en middag och några tal framförs. Kvällen avslutas med att promotor avlägsnar sig, men natten fortsätter med en festprocession genom sommarnatten i Helsingfors.

Nattprocession och frukost

Från dansen är det dags för en festprocession genom Helsingfors. Under processionen framförs tal och man kan också stöta på nattliga överraskningar. Processionen stannar för att hälsa den uppgående solen, som naturligtvis hedras med ett tal. Efter att solen stigit upp är det dags för frukost för att återhämta sig efter festligheterna.