Anmälning till promotionen!

Anmälan till den högtidliga XIV magisters- och doktorspromotionen vid statsvetenskapliga fakulteten 13.5. samt 26.–28.5.2016 är öppen. Promovenderna och deras avecer kan anmäla sig på denna blankett fram till 27.4.2016. Observera att anmälan är bindande!

När du har fyllt i blanketten får du en bekräftelse per e-post. Bekräftelsen innehåller en länk till betalningsinstruktionerna samt till en blankett med matrikeluppgifter. Om det uppstår problem då du fyller i blanketten kan du kontakta promotionskommittén på adressen info@promootio2016.fi.

Promotionen kostar 250 euro för promovender och 200 euro för avecer. Priset är detsamma oberoende av om du deltar i alla promotionsevenemang eller endast i en del av dem. Genom att betala deltagaravgiften senast på förfallodagen säkrar du en plats på festen. För gäster kostar promotionen 150 € om man deltar i promotionsmiddag och promotionsbal, 100 € om man deltar bara i promotionsmiddag och 80 € om man deltar bara i promotionsbal.

En eventuell avec bör fylla i en egen anmälningsblankett!

Anmälningsblankett: promovender och avecer

Anmälningsblankett: personer som har promoverats tidigare

Anmälnignsblankett: anhöriga som kommer för att följa promotionsakten

Magistrar och doktorer som har promoverats tidigare och promovendernas anhöriga anmäler sig på separata blanketter som publiceras på denna sida.