Akademiska insignier

Var och en som deltar i promotionen ansvarar själv för införskaffande av magistersring eller doktorshatt och -värja. Doktorspromovenden kan inte delta i promotionen utan doktorshatt och -värja och magisterspromovenden kan inte delta utan ring. Man måste inte nödvändigtvis köpa dem, utan man kan också låna om man vill. Endast de magistrar och doktorer som har deltagit i promotionen har rätt att bära de akademiska insginierna.

Mer information om övriga accessoarer och hederstecken som används under promotionen finns i klädinstruktionerna.

Doktorshatt

Den finska doktorshatten påminner om en cylinder. Ett gyllene tecken fästs vid sammetsbandet på hatten. Traditionellt är hatten svart, grön, röd eller violett, men olika vetenskapsbranscher har också egna färger. Hattarna framställs som beställningsarbeten.

Gästerna och de inbjudna hedersgästerna som deltar i promotionsakten bär också doktorshatt. Hatten bärs in i salen vid vänster arm, med lyran riktad framåt. Hatten sätts på huvudet och tas av samtidigt som promotor. De nyblivna doktorerna bär hatt också vid måltiden på dagen, middagen samt balen; övriga doktorer kan bära hatt vid dessa tillställningar om de så önskar. Huvudregeln är att de som har hatt bär den alltid då promotor bär sin.

OBS! Promovendis avecer (d.v.s. kransbindare/-skor och svärdslipare) använder inte doktorshatt under något skede av promotionsevenemangen. På detta sätt ger avecerna de akademiska insignierna, som de färska promovendi erhållit, den uppmärksamhet de förtjänar.

Doktorsvärja


Under promotionen används en civilvärja som fastställts av det självständiga Finland. Till värjan hör själva bladet, fodral samt ett gyllene fäste. Därtill kan universitetets gyllene tecken fästas vid värjan.

Värjan bärs traditionellt på vänstra sidan. Herrar bär värjan i fodralet, varför man syr in ett stödjande handtag. Värjan hålls stadigt på plats med hjälp av en krok som finns i fodralet. Också de kvinnliga doktorerna bör bära värja. Kvinnorna kan använda kreativitet då de planerar hur de vill bära sin värja, för ofta är materialet i festdräkterna inte tillräckligt hållbart för att kunna fästa värjan direkt vid dräkten. Värjan kan fästas till exempel vid klänningens midjeband genom att sprätta upp sömmen eller så kan man hänga den i övre fållen på en tvådelad festdräkt.

Man kan också låna värja vid behov. Doktorspromovendi kan emellertid inte delta i promotionsakten utan doktorsvärja. Som lånevärja duger också övriga fakulteters, finska universitets och högskolors doktorsvärjor, som är officiella civilvärjor. Doktorsvärja kan införskaffas också utan promotion. På värjan ingraveras namn samt datum för disputation eller promotion.

Magistersring

Den gyllene magistersringen har varit ett akademiskt insignium sedan 1800-talet. Under promotionen bär promovendi ringen utanpå handskarna. Under övriga akademiska fester bärs magistersringen under handskarna, såsom övriga ringar. Ringen bärs på vänstra handens pekfinger. Under akten måste ringen inte vara en officiell magistersring; under tillställningen kan man använda vilken gyllene/guldfärgad ring som helst. Man kan också låna en magistersring för promotionen. Ringen måste inte heller trädas på ända till ”roten” utan den kan också placeras vid knogen. Därmed är man inte tvungen att måttbeställa ringen enligt handskarna.

Magisterskrans

Promovendens avec, det vill säga kransbindaren eller kransbinderskan tillverkar magisterns lagerkrans. Om man deltar ensam i promotionen är det den allmänna kransbindaren (-skan) tillsammans med sina medhjälpare som ansvarar för kransen. Promotionskommittén skaffar material för kransen. Kransens stomme tillverkas på förhand, vilket innebär att magistrar som ska promoveras bör meddela sin huvudomkrets i anmälningsformuläret. Man bör beakta eventuell håruppsättning som man kommer att ha på promotionen, för att undvika att kransen blir för spänd.

Kransen bärs under middagen och balen efter akten. Under utfärden bärs kransen inte.

Kransen hålls bäst fräsch om den besprutas med vatten och förvaras inlindad i en fuktig handduk i kylskåpet. Efter promotionen kan man låta torka sin krans, och för detta ändamål kan man beställa en kupa som används för att förvara brudbuketter. Tidigare torkades kransarna genom att de pressades.

Doktorsvärjor och magistersringar framställs av:

Au-Holmberg Oy
Närmare information om innehållet i erbjudandet kommer inom kort.

02 231 6419
info@au-holmberg.fi
Östra Strandgatan 64,
20810 Åbo
au-holmberg.fi

Oy A. Tillander Ab
Doktorsvärja för priset 360 euro (normalpris 495 euro). I priset ingå gravering av ring och/eller värja. Leveranstiden är ca 3 veckor.

020 7000 620
Alexandersgatan 17
00100 Helsingfors
shop@alexandertillander.fi
alexandertillander.fi

Doktorshattar framställs av:

Melanders Hattfabrik
Doktorshattens pris är 629 euro. Mätning av huvudomkrets ordnas i kontoret i Vallgård den 17 mars. Hattpriset om man gör en gemensam beställning i samband med mätningen är 599 euro.

Värja i samband med hattbeställning kostar 350 euro. Endast värja 370 euro.

Förfrågningar och tidsreservering:
info@melandershattfabrik.fi
0400 485 536
Nilsiägatan 10–14 B
00510 Helsingfors

Ateljee Lyolène
Modistmästare Kirsti Valtonen

Doktorshatt 560 euro.

Förfrågningar och tidsbeställning:
040 532 4883
kirsti.valtonen@taloverkot.fi
Alkuvägen 24–26 b 13
00550 Helsinki
tohtorinhattu.net

Hattuateljee Memmu Lankila
Modistmästare Memmu Lankila

Doktorshatt tillsvidare till priset 585 euro, inkl. lyra, låda samt 24 % moms.

Förfrågningar och tidsbeställning:
0400 633 799
Östra Teatergränden 5
00100 Helsingfors
tohtorinhattu.eu

E. R. Wahlman Oy
Erbjudande om doktorshattar kommer senare.

09 634 313
Sofiegatan 5,
00170 Helsingfors
wahlman.fi

Tohtorinhatut Harvest EB
Doktorshatten kostar 570 euro, vid beställning senast 31.2 är priset 545 euro. Priset inkluderar doktorshatten, lyra enligt avlagd examen, låda, leverans, mätning samt moms. Leveranstid ca 5-8 veckor, som brådskande ca 4 veckor. Det är också möjligt att beställa doktorsvärjor.

info@harvesteb.com
doctoralhats.harvesteb.com

Mätning av huvudomkrets i Helsingfors centrum:
Suomen Pukuvuokraamo Oy
Fredriksgatan 57
00100 Helsingfors
pukuvuokraamo.fi
Tidsbeställning 010 440 1900

Affären betjänar också genom att erbjuda provning och införskaffning av klänningar samt fest- och galadräkter av god kvalitet till promotionen och andra festligheter. Vid behov finns det också möjlighet att hyra doktorshatt, vänligen kontakta affären för att fråga om denna utbud. I affären finns modellexemplar till påseende. Mätning av huvudomkrets görs också i övriga samarbetsparters utrymmen på andra håll i Finland, information om dessa finns på Harvest EB:s nätsidor.