STATSVETENSKAPLIGAS XIV PROMOTION

Den högtidliga XIV magisters- och doktorspromotionen vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet firades 13.5 samt 26-28.5.2016, bilder kan ses här!

Vad är en promotion?

Promotionen är en högtidlig avslutning på universitetsstudierna. Under ceremonin erhåller magistrarna och doktorerna, det vill säga promovenderna, rätten att bära de akademiska insignierna, det vill säga magistersring och lagerkrans samt doktorshatt- och värja. Alla som studerat vid statsvetenskapliga fakulteten och vars examen godkänts före dagen för promotionsakten kan delta i promotionen.
De bästa festerna firas efter examen.

Den första promotionen i Finland firades vid Kungliga Akademien i Åbo år 1643 och traditionen har fortsatt obruten under hela universitets historia. Traditionerna har en väldigt viktig roll i festligheterna, fastän promotionen lever och ändras över tid.

Den första promotionen vid statsvetenskapliga fakulteten ordnades år 1950. Promotionen ordnas vart femte eller sjätte år – alltid då det har gått 50 år sedan en tidigare promotion. År 2016 är det jubileumsår för år 1966. .

Välkommen med för att fira en av de mest oförglömliga festerna i ditt liv!

 • 13.5.
  Floradagen
 • 26.5.
  Kransbindar- och svärdslipningsdag
 • 27.5.
  Promotionsakten
 • 28.5.
  Utfärd och dans

  Päiväretki merellisiin maisemiin Helsingin edustalle. Illalla tanssiaiset Vanhalla Ylioppilastalolla, jonka jälkeen promovendien yökulkue ja silliaamiainen aamun valjettua.

KUNNIATOHTORIT

Promootiossa 2016 vihitään kunniatohtoreiksi kuusi tiedekunnan tieteenaloilla tai yhteiskunnallisesti ansioitunutta henkilöä. Lue heidän esittelynsä täältä.

Aktuellt