Promootiosanasto

Promootiojuhlallisuudet pitävät sisällään liudan erilaisia tehtäviä ja rooleja. Alla selvennämme, kuka kukin on.

Airut

Airuet ovat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisia. Airuiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen sekä kunniavartiona ja ovivahtina toimiminen. Airuen tunnistaa ylioppilaslakista sekä osakuntien tai Kannunvalajien värejä kantavista airutnauhoista.

Gratisti / gratista

Promootiotoimikunnan puheenjohtaja. Vuoden 2016 promootion gratistina toimii Jussi Nuortimo. Hänen varagratisteinaan toimivat Elina Lähdeniemi, Liisa Lähteenaho ja Jaakko Kalske.

Juhlamenojen ohjaaja

Promootion juhlamenojen ohjaaja huolehtii promootioaktin ja muiden tapahtumien sujuvuudesta. Kevään 2016 promootiossa juhlamenojen ohjaajana toimii sosiaali-­ ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green.

Kunniatohtorit

Promootiossa tiedekunta promovoi myös uudet kunniatohtorit. Tiedekunta voi myöntää kunniatohtorin arvon kenelle tahansa tarpeeksi ansioituneeksi katsomalleen henkilölle tämän koulutustaustaan katsomatta.

Miekanhiojat

Miekanhioja on tohtoripromovendin seuralainen. Promootiota edeltävänä päivänä miekanhioja hioo miekan tohtorille.

Officiantti

Promootion toimihenkilö. Officiantteja ovat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Primusmaisteri, primamaisteri, primustohtori, primatohtori

Parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan primusmaisteriksi (mies) tai primamaisteriksi (nainen). Vastaavasti paras tohtori on primustohtori tai primatohtori.

Promootioakti

Promootion päätapahtuma on perjantaina 27.5.2016 yliopiston juhlasalissa tapahtuva promootioakti, jossa promovendit promovoidaan. Promootion suorittaa promoottori, jona toimii virkaiältään tiedekunnan vanhin professori.

Promootiotoimikunta

Promootiojuhlallisuuksien järjestelyistä vastaavat. Toimikuntaa johtaa gratisti tai gratista.

Promoottori

Promoottori vihkii promootioaktissa promovendit akateemiseen oppiarvoonsa, ja on promootiojuhlan korkein arvohenkilö. Promoottorina toimii yleisen valtio-­opin professori Jan Sundberg.

Promovendus (mon. promovendi)

Promovoitava maisteri tai tohtori. Promovendit osallistuvat promootioon pääsääntöisesti puolisonsa tai muun seuralaisensa kanssa, joka on myös maisterin seppeleensitoja tai tohtorin miekanhioja. Seuralainen on promovendin daami/kavaljeeri päivällisillä ja osallistuu myös muihin juhlallisuuksiin. Promootioon voi osallistua myös ilman seuralaista.

Riemumaisterit ja riemutohtorit

Tämänkertainen promootio on vuoden 1966 promootion riemupromootio. Promootiossa 50 vuotta sitten maistereiksi promovoidut maisterit vihitään riemumaistereiksi. 50 vuotta sitten tohtoreiksi promovoidut puolestaan nimetään riemutohtoreiksi.

Seppeleensitojat

Seppeensitojat ovat maisteripromovendien seuralaisten nimityksiä. Promootiota edeltävänä päivänä seppeleensitoja sitoo maisterin laakeriseppeleen lehvät seppelepohjaan eli karkaasiin yleisen seppeleensitoja(ttare)n opastuksella. Yksin saapuville maisteripromovendeille seppeleen sitoo promootiotoimikunta.

Ultimusmaisteri, ultimamaisteri, ultimustohtori, ultimatohtori

Akateemisesta opinnäytteestään toiseksi parhaan arvosanan saanutta maisteria kutsutaan ultimusmaisteriksi (mies) tai ultimamaisteriksi (nainen). Vastaavasti toiseksi paras tohtori on ultimustohtori tai ultimatohtori.

Yleinen seppeleensitoja/seppeleensitojatar

Floran päivänä 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat aamulla latinankieliseen juhlakokoukseen valitsemaan promootion yleisen seppeleensitojan/seppeleensitojattaren. Yleinen seppeleensitoja(tar) on valtiotieteellisen tiedekunnan professorin hyvämaineinen ylioppilaslapsi. Seppeleensitoja(tar) symboloi kevättä, nuoruutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Yliairut

Yliairut on promootion airuiden ylipäällikkö ja johtaja. Vuoden 2016 promootiossa yliairuena toimii sosiaalipsykologian dosentti, akatemiatutkija VTT Nelli Hankonen.