Kunniatohtorit promootiossa 2016

Maisterien ja tohtorien lisäksi promootiossa vihitään kunniatohtoreita. Kunniatohtori on yliopiston tiedekunnan myöntämä arvonimi ja korkein kunnianosoitus.

Promootiossa 2016 vihitään kunniatohtoreiksi kuusi tiedekunnan tieteenaloilla tai yhteiskunnallisesti ansioitunutta henkilöä. Nämä henkilöt ovat aktivisti Ljudmila Aleksejeva, professori Mahzarin Banaji, professori emeritus Kenneth Binmore, aktivisti Kalle Könkkölä, professori Douglas Maynard sekä professori emeritus Evert Vedung.

 

Valtiotieteellisen tiedekunnan promootion 2016 kunniatohtorit:

Aleksejeva, Ljudmila
Ljudmila Aleksejeva on tunnettu ja palkittu venäläinen sananvapaus- ja demokratia-aktivisti. Hän oli perustamassa Moskovan Helsinki-ryhmää 1970-luvulla. Aleksejeva palasi Venäjälle Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja jatkaa edelleen 88-vuotiaana toimintaansa demokraattisen Venäjän puolesta.

Banaji, Mahzarin
Mahzarin Banaji on sosiaalipsykologian professori Harvardin yliopistossa. Intiassa syntynyt ja kasvanut Banaji on tehnyt uransa Yhdysvalloissa tiedostamattomien ennakkoluulojen tutkijana. Hän on saanut lukuisia palkintoja ja tunnustuksia niin kokeellisen sosiaalipsykologian alan tutkimuksestaan että opettamisesta. Banaji on on yksi implisiittisten asenteiden ja ennakkoluulojen tunnetuimmista tutkijoista maailmassa.

Binmore, Kenneth
Kenneth Binmore on merkittävä englantilainen peliteoriaa tutkinut matemaatikko ja taloustieteilijä. Hän on toiminut niin matematiikan kuin taloustieteen professorina London School of Economics:ssa sekä taloustieteen professorina University College Londonissa. Tehnyt uraauurtavaa työtä erityisesti neuvotteluteoriassa ja merkittävää tutkimusta myös yhteiskuntafilosofian alalla.

Könkkölä, Kalle
Kalle Könkkölä on pitkäjänteinen vammaisten ihmisoikeuksien edistäjä sekä vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnyksen toiminnanjohtaja. Könkkölä on toiminut lisäksi Vihreän liiton kansanedustajana sekä Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä. Hänellä on lisäksi ollut merkittävä rooli vammaistutkimuksen määräaikaisen professuurin perustamiseen tarvittavien varojen keräämisessä sekä vammaisten kehitysyhteistyötä tukevan Abilis-säätiön perustamisessa.

Maynard, Douglas
Douglas Maynard on etnometodologisen keskusteluanalyyttisen sosiologian keskeisimpiä kansainvälisiä vaikuttajia. Hän toimii erään maailman parhaimmiksi arvioidun sosiologian laitoksen professorina Wisconsinin yliopistossa Madisonissa.  International Society of Conversation Analysis -yhdistyksen puheenjohtaja. Maynard on tutkinut keskusteluja ja kielenkäyttöä erilaisissa ympäristöissä myös etnografisesta näkökulmasta.

Vedung, Evert
Evert Vedung on asuntopolitiikkaan keskittynyt politiikan tutkimuksen emeritus professori Uppsalan yliopistossa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat olleet muun muassa politiikan toimeenpano ja erityisesti kaupunki-, ympäristö- ja energiapolitiikan julkishallinto. Vedung on toiminut vierailevana luennoitsijana lukuisissa kansainvälisissä huippuyliopistoissa. Helsingin yliopiston vierailevana luennoitsijana hän toimi 1999-2008.